Veiledere i Skatteetaten svarte på spørsmål fra dere lesere. 

Ikke ferdigutfylt

Selvangivelsen er sendt ut og leveringsfristen 30. april nærmer seg. I disse dager er det mange som har ulike spørsmål knyttet til selvangivelsen.

Se alle svarene her

Spørsmålene kan blant annet dreie seg om føring av inntekter og fradrag. For eksempel er rentefradrag på private lån ikke forhåndsutfylt, men noe du selv må legge til. Reisefradrag og foreldrefradrag knytter det seg ofte også spørsmål til.

Elisabeth Fischer i Skatt sør minner om at alle må sjekke selvangivelsen sin. Er det feil i forhåndsutfylte opplysninger fra for eksempel arbeidsgivere eller banker, må dette rettes.

– For folk flest er selvangivelsen nå så automatisert og forhåndsutfylt at det aldri har vært enklere å gjøre opp for seg. Samtidig må du alltid sjekke at opplysningene som er lagt inn stemmer. Forhåndsutfylt er ikke det samme som ferdigutfylt, sier Elisabeth Fischer, avdelingsdirektør i Skatteetaten.

Sjekk fjoråret

Sørg for at du har fått med alle fradragene, gi beskjed om eventuelle feil, betal det du eventuelt skylder innen 31. mai for å unngå renter og sjekk kontonummeret.

Fischer minner om at det er du som har den beste informasjonen om dine økonomiske forhold.  Bruk litt tid til å tenke tilbake på fjoråret. Hva skjedde som kan ha betydning for selvangivelsen? Kanskje har du kjøpt leilighet, arvet, giftet deg, byttet jobb eller blitt aleneforsørger? Ikke risiker å betale for mye eller for lite skatt fordi du ikke har sjekket tallene.