Svein Harberg (H) fra Aust-Agder bekreftet onsdag at vannscooterforskriften oppheves med umiddelbar virkning, ifølge Fædrelandsvennen. Organisasjonen Norsk friluftsliv reagerer på vedtaket, som de mener trosser faglige råd.

– Det er trist hvordan regjeringen nå likevel trumfer gjennom denne opphevingen og likestiller vannscootere med båt. Denne endringen har vannscooternæringen selv presset igjennom. Dette har ikke vært noe folkekrav, sier Siri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Flere aktører imot oppheving

Ifølge organisasjonen svarte 75 prosent av de spurte kommunene at de var imot opphevingen, i en undersøkelse gjennomført i vår, og at store aktører fra politi, reiselivet, natur- og friluftslivsorganisasjoner og forskningsmiljø var sterkt imot å oppheve vannscooterforskriften.

LES OGSÅ: Ole og Daniel satser stort på noe som irriterer mange (+)

Etter de nye reglene må småbåtførere blant annet følge femknopsgrensen 50 meter fra steder hvor det foregår bading. Kommunene har dessuten mulighet til å tilpasse eget regelverk.

– Det har vært hevdet at dette betyr et fullt frislipp for fart og villmannskjøring, men det gjør det ikke. Vi har bare sørget for at vannscootere må følge de samme reglene som andre båter, sier Harberg.

– Jeg håper at kommunene nå tar en gjennomgang av hvilke regler som skal gjelde i den lokale skjærgården, sier Harberg.

– Kritikkverdig

Norsk friluftsliv har tidligere påpekt at en oppheving vil kunne utgjøre en stor trussel for blant annet badende, padlere og rødlistede fuglearter.

– Det er kritikkverdig at regjeringen opphever forskriften med umiddelbar virkning, uten å gi kommunene tid til å få på plass et lokalt regelverk først, mener Meland.

Høringsrunden om frislipp av vannscootere resulterte i 17 innspill fra Sørlandet: Seks for og elleve mot. Like fullt har forslaget gått gjennom, så vannscootere fra nå av likestilles med småbåter i nasjonalt regelverk.

LES OGSÅ: Nasjonalparkledelsen vil beholde vannscooterforskriften (+)

Kysten kritisk

Det var klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) som før jul sendte på høring et forslag om å likestille vannscootere med andre fartøy og fjerne dagens regelverk.

Konkret foreslås det å oppheve vannscooterforskriften og i stedet gi kommunene ansvaret for å regulere bruken. Da høringsfristen utløp i mars var det kommet mange uttalelser, der blant andre Utmarkskommunenes forening applauderte, mens mange kystkommuner var kritiske til de nye reglene regjeringen ville innføre.

LES OGSÅ: Vannscooterforskriften må skjerpes, ikke oppheves