15 steinkobber skal skytes

Vok­sen­de be­stand: Det blir sta­dig fle­re stein­kob­ber å se i våre far­vann. Nå øns­ker Fis­ke­ri­di­rek­tø­ren at det skal bli noe færre av dem i Vestfold. Arkivfoto: Olaf Akselsen¬  ¬  ¬

Vok­sen­de be­stand: Det blir sta­dig fle­re stein­kob­ber å se i våre far­vann. Nå øns­ker Fis­ke­ri­di­rek­tø­ren at det skal bli noe færre av dem i Vestfold. Arkivfoto: Olaf Akselsen¬ ¬ ¬

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Steinkobbebestanden i Vestfold skal bar­be­res med 15 dyr.

DEL

Et­ter an­be­fa­ling fra Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet åp­ner Fis­ke­ri­di­rek­tø­ren for steinkobbejakt i Vestfold.
Kvo­ten på 15 dyr, er satt på bak­grunn av en kart­leg­ging av be­stan­den i au­gust.

Den vi­ser at Vestfold har om­kring 180 stein­kob­ber, også kalt fjord­sel, i far­van­net.
Jakt­ti­den på hav­pat­te­dy­ret er delt i to pe­ri­oder
.

Den før­s­te star­ter umid­del­bart et­ter nytt­år, den 2. ja­nu­ar og va­rer til 30. ap­ril. Det blir en som­mer­pau­se fram til 1. au­gust, da jak­ten gjen­opp­tas og va­rer til og med 30. sep­tem­ber. 

Den som øns­ker å del­ta i sel­jak­ten, må hen­ven­de seg til Vestfold fyl­kes­kom­mu­ne.

– Je­ge­re må ha til­la­tel­se fra fyl­kes­kom­mu­nen før jakt. Søk­na­der vil bli be­hand­let fort­lø­pen­de før­s­te uken i ja­nu­ar, opp­ly­ser råd­gi­ver for fri­lufts­liv i Vestfold fyl­kes­kom­mu­ne, Kris­ti­an Ing­dal i en pres­se­mel­ding.

I et­ter­kant av jak­ta må alle je­ge­re sen­de inn fangstskjema.
 

Artikkeltags