Om du ikke vil bli dratt ned bakken av en Dobermann for å få fart, se hva barna anbefaler her.