Andebuhallen mangler kartlegging og vurdering av risiko ved brann

Manglende risikovurdering for bruken av Andebuhallen gir «noe tilfeldig» ansvarsforhold på opplæring og utarbeiding av rutiner, går det fram av en tilsynsrapport.