Her kan det bli massedeponi

Ingeniørservice varsler på vegne av Roar Flaatnes igangsetting av reguleringsarbeid for massedeponi på Anholt i Stokke.