Kristin Cecilie (44) vil gi deler av arven sin til dyr

Arv og testament er et vanskelig samtaleemne, men familien Skottun anbefaler å åpne opp.