John (51) vil fortette med lavblokker i Åsen. Men det skal gjøres med stil.

Nedenfor Mokollen seniorboliger ønsker John Hestenes Hansen å fortette med en eller to lavblokker. Han bor selv på nabotomta.