Renseanlegg sprekker med 55 millioner

Boligeiere får en avgiftsøkning på nærmere 200 kroner, etter nye kostnadsanslag for utbygging av Enga renseanlegg.