Ruben (9) blir snekker-stjerne

Ruben skal gjennom videoepisoder få barn til å bli glad i uteaktiviteter.