For en 10-åring er ikke kjæreste og kyssing de mest populære temaene å snakke om. Det fnises, usjes og æsjes når sosiolog Anita Fevang spør 5.-klassingene ved Helgerød skole hva som er forskjellen på kjærlighet og romantikk.

– Romantikk er det mest ekleste ever, hevder én av guttene i klassen og lager gjeipefjes.

Men så prøver Fevang å forklare at kjærlighet også kan omhandle ting eller substantiv. Som på Halloween – når man blir glad for å få godteri.

– Kjærlighet kan være så mangt. Det kan handle om at noen bryr seg om deg, at noen leker med deg og at noen sier fra hvis andre blir ertet, sier Fevang.

Vil motivere elevene

Hun er på besøk ved barneskolen for å teste elevene og lære dem kjærlighetens fem språk (se faktaboks).

Verdsettelsens fem språk

  • Anerkjennende ord
  • Kvalitetstid
  • Tjenester
  • Fysisk berøring
  • Gaver

Hvert språk har en motsats:

  • Sårende ord
  • Å holde noen utenfor
  • Mobbing
  • Vold og overgrep
  • Hærverk

Kilde: «Verdsettelsens fem språk» av Dr. Paul White

Fevang skal få 5.-klassingene til å bruke språket riktig. Det kan føre til bedre trivsel blant elevene og forhåpentligvis sørge for mindre mobbing.

Forskning fra USA viser at kjærlighetens fem språk fremmer trivsel, akademisk framgang og forebygger mobbing.

Dette ønsker Fevang å teste ut på norske elever. Derfor har hun fått to «testklasser» til disposisjon på Helgerød.

Ble trivsel-testet

Første testfase startet denne uka med en undersøkelse som tok for seg spørsmål om trivsel, trygghet og arbeidsglede. Hensikten er å motivere alle til å delta.

– Det handler om at alle skal bli sett og føle at andre bryr seg. Men det er forskjellig språk som brukes på forskjellige mennesker. Noen har for eksempel mer behov for å få anerkjennelse, mens andre liker fysisk berøring, forteller Fevang.

– Men for å komme dit må både elever og lærere få litt veiledning.

Verktøyene som brukes skal føre til bedre relasjoner mellom lærere, elever og foresatte.

Samme undersøkelse som ble gjennomført denne uka skal gjøres igjen om tre måneder, for å sjekke om elevene har det bedre. Da får hun svar på om kurset og veiledningen har hatt noen effekt.

– Jeg har stor tro på dette. Grepene er enkle å iverksette, og klassen var veldig engasjert, sier sosiologen.

Er også brukt i arbeidslivet

Anita Fevang bruker samme metode for å gjenopprette arbeidsglede blant ansatte.

Sosiolog og lektor Anita Fevang holder motiveringskurs gjennom firmaet jobbmotivert.no AS. Hun har blant annet gjennomført kurs i arbeidslivet for å redusere fraværet i kvinneyrker.

Fevang har flere års ledererfaring i Norge og utlandet, hun har jobbet i både privat og offentlig sektor, og er videreutdannet innen HR Management, organisasjon, læring og ledelse.

I vår skrev Sandefjords Blad om måten hun klarte å redusere kvinners fravær i en lokal bedrifter på. Hun er tilgjengelig for kursing av ulike organisasjoner og skoleklasser.

Fevang forteller at kjærlighetens fem språk også brukes i ekteskapsrådgivning.

Motiveringskurset baseres på boka «Verdsettelsens fem språk» av Dr. Paul White.