Magnus ba om refleks fra bedrifter til sine medelever, men det sa kommunen nei til

I forrige måned sendte Magnus Ovesen Flaatten (11) brev til Jotun og Sparebank 1 BV hvor han ba om at alle medelevene skulle få hver sin refleks av de to bedriftene. Det sa Sandefjord kommune nei til, men nå får elevene reflekser likevel.