Mener rapporten inneholder feil

Styreren og eieren av Holtegrenda barnehage tar den foreløpige tilsynsrapporten på største alvor, men mener at den inneholder feil.