Gå til sidens hovedinnhold

Nå må du betale mer for å ha barn i barnehagen

Artikkelen er over 3 år gammel

Alle foreldre med barn i barnehagen får i disse dager beskjed om at prisen i barnehagen har gått opp – en økning som skjer hvert år.

I 2007 ble en maksimalpris på kroner 2 330 innført, og i årene fram til 2013 ble det i de årlige statsbudsjettene bevilget midler til nominell videreføring av denne satsen.

Fra januar 2014 økte maksimalprisen for første gang siden den ble satt til 2 330 kroner i 2007, og har økt jevnt siden til dagens sats på 2 730 kroner. Fra beløpet lå på 2 330 kroner i 2013 til dagens beløp har dermed maksimalprisen på foreldrebetaling i barnehage økt med 17,2 prosent. Omregnet til 2017-priser tilsvarer dette en reell økning på 7,7 prosent.

Inntektsgrense for barnehageplass

I løpet av 2015 ble det innført to betydelige endringer i nasjonal politikk for foreldrebetaling for barnehageplass. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av samlet inntekt for én barnehageplass, og fra 1. august kom gratis kjernetid for 4- og 5-åringer for husholdninger med lav inntekt.

Denne ordningen ble 1. august 2016 utvidet til også å gjelde 3-åringer. Gratis kjernetid innebærer at husholdninger med en inntekt under en gitt inntektsgrense har krav på 20 timer gratis barnehage i uken. Inntektsgrensen for ordningen settes av Stortinget på samme måte som maksimalsatsen, og var fra 1. august 2016 satt til 417 000 kroner.

Kommentarer til denne saken