Gå til sidens hovedinnhold

Nå må du betale mer for å ha barn i barnehagen

Artikkelen er over 3 år gammel

Alle foreldre med barn i barnehagen får i disse dager beskjed om at prisen i barnehagen har gått opp – en økning som skjer hvert år.

I 2007 ble en maksimalpris på kroner 2 330 innført, og i årene fram til 2013 ble det i de årlige statsbudsjettene bevilget midler til nominell videreføring av denne satsen.

Fra januar 2014 økte maksimalprisen for første gang siden den ble satt til 2 330 kroner i 2007, og har økt jevnt siden til dagens sats på 2 730 kroner. Fra beløpet lå på 2 330 kroner i 2013 til dagens beløp har dermed maksimalprisen på foreldrebetaling i barnehage økt med 17,2 prosent. Omregnet til 2017-priser tilsvarer dette en reell økning på 7,7 prosent.

Inntektsgrense for barnehageplass

I løpet av 2015 ble det innført to betydelige endringer i nasjonal politikk for foreldrebetaling for barnehageplass. Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av samlet inntekt for én barnehageplass, og fra 1. august kom gratis kjernetid for 4- og 5-åringer for husholdninger med lav inntekt.

Denne ordningen ble 1. august 2016 utvidet til også å gjelde 3-åringer. Gratis kjernetid innebærer at husholdninger med en inntekt under en gitt inntektsgrense har krav på 20 timer gratis barnehage i uken. Inntektsgrensen for ordningen settes av Stortinget på samme måte som maksimalsatsen, og var fra 1. august 2016 satt til 417 000 kroner.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.