Beboere klager på råkjøring – nå settes fartsgrensen opp

Fartsgrensen i Åsrumveien ble satt ned til 60, men nå økes den til 80 igjen.