Kommunalteknisk sjef Arne Johnsen mener dette vil redusere trafikkbelastningen for innbyggerne.

– Men det innebærer selvfølgelig også en ulempe, ved at det blir mer kronglete for beboerne å komme seg til og fra eiendommene sine, erkjenner Johnsen.

Kommunen har i lengre tid vært i dialog både med velforeningen, politiet og veivesenet.

To alternativer

På forsommeren lanserte de to alternativer overfor vellaget. Begge ville innebære enveiskjøring i Bjerggata mellom krysset med Strandgata, vis-à-vis det sørøstre hjørnet av Hvaltorvet, og Fjellveien, ved høyblokka. Mens trafikken i alternativ én ville gå i retning inn mot sentrum, ville trafikken i alternativ to gå ut fra sentrum.

– Stor forbedring

Velforeningen gikk for det første alternativet, og det har kommunen akseptert.

– Vellaget har lenge arbeidet sammen med kommunen for å få til tryggere ferdsel i Bjerggatas historiske miljø. Vi tror at enveiskjøring vil bety en stor forbedring. Vi håper også at dette, sammen med ny skilting, vil skape økt respekt både for deler av miljøet hvor bilkjøring er forbudt, og for fartsgrensene i denne trange delen av Sandefjord, med gater fra mer enn 100 år før bilen ble oppfunnet, sier Audun Tjomsland, leder i Bjerggata og Omegn Vellag.

Neppe før neste år

Skiltplanen er vedtatt, men det finnes ikke penger i år til å gjennomføre tiltaket.

Overingeniør i kommunalteknisk avdeling, Øivind Karlsen, anslår kostnaden til 50.000 kroner. Dersom kommunen ikke kan omdisponere årets midler, må tiltaket innarbeides i budsjettet for neste år.

– Det er derfor mest sannsynlig at enveiskjøringen først blir gjennomført i 2016.

Flere myke trafikanter

– Vi håper forøvrig på økt forståelse for at den nye trappa til Preståsen har ført til en betydelig økning av antall myke trafikanter i Bjerggataområdet, inkludert joggere, turgåere, SFOere og barnehagebarn, i tillegg til dem som bor der, i et trafikkmiljø nesten uten fortau, sier vellagsleder Tjomsland.