Fikk pålegg om å stanse hogst av eiketrær

Artikkelen er over 3 år gammel

Grunneieren hadde fått nei til å felle en rekke eiketrær i gamle Stokke kommune før det eventuelt ble gitt tillatelse. Etter kommunesammenslåingen startet grunneieren fellingen uten denne godkjenningen. Grunneieren avviser at han har gjort noe galt.