Prisen på denne hytta har blitt satt ned med over fire millioner kroner

For tredje gang på to år er prisen kuttet for landstedet ved Granholmen.