Sandefjord blant de billigste kommunene i Vestfold - men øker mest

Det er store forskjeller på hva de koster å eie egen bolig i Vestfold-kommunene.