Her vil et knepent flertall tillate boligbygging, selv om det er dyrket mark

Både fylkesmannen og fylket er imot, men politikerne føler seg forpliktet av en avtale fra 2003 mellom kommunen og grunneieren. Dermed legges planer om å bygge seks boliger i Åsly/Haneholmveien ut på høring.