Her vil et knepent flertall tillate boligbygging, selv om det er dyrket mark

Artikkelen er over 1 år gammel

Både fylkesmannen og fylket er imot, men politikerne føler seg forpliktet av en avtale fra 2003 mellom kommunen og grunneieren. Dermed legges planer om å bygge seks boliger i Åsly/Haneholmveien ut på høring.