Disse leilighetene lå aldri på nettet. Likevel gikk de som hakka møkk

Det er sjelden moderne boligprosjekter selger seg selv. Men det har nærmest vært tilfelle for alle de nye leilighetene i Prestegårdsveien.