«Kapellan-blokka» får nybygg vis-à-vis. Her vil Teddy og Stein bygge 14 leiligheter for godt voksne

Det blir tettere med folk rundt Landstads Plass. Teddy Jenssen og Stein Varmo debuterer som utbyggere av blokkbebyggelse Sandefjord.