Om 15 måneder flytter folk inn her. Gravestart for Mosserød Hage over ferien

De gamle bygningene i Mosserødveien 17 er revet. Etter sommeren starter grunnarbeidene for Mosserød Hage.