Hjertnes Eiendom ønsker ikke å slippe Carlsenkvartalet

– Vi ønsker fortsatt å ha en rolle i Carlsenkvartalet, presiserer styreleder Øystein Bøe i Hjertnes Eiendom.