Rådmannen ønsker å se et lavere Carlsenkvartal, men vil la utbyggerne få forslaget sitt på høring

I innstillingen til planutvalget er rådmannen positiv til å legge planene for Carlsenkvartalet ut til offentlig ettersyn. Men det er et viktig «men»: Rådmannen vil også se en Plan B med lavere byggehøyder.

Artikkeltags