14 underskrifter og naboklager til ingen nytte. Fylkesmannen sier ja til tremannsboliger i Bugården

For svært og ikke noe pent, mente 14 naboer i høringsrunden. Flere av dem klaget på tremannsboliger i Nygårdsveien 53 til Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Klagene har prellet av som vann på gåsa i fylkesmannens vurderinger.