– Allmennheten må få tilgang til sjøen på Framnæs og Ranvik. Og Kjørkåsen bør bli boligfri, mener rådmannen

Det er på på tide at Framnæs og Ranvik Brygge blir mer tilgjengelig for allmennheten, mener rådmannen. Og han vil droppe boliger på Kjørkåsen i Andebu.