Politikerne likte dem dårlig. Men alle sa ja til to blokker mellom villaene i Bugården

Politikerne var i tvil. Og byggeskikken med funkis og flate tak var tema da de 19 medlemmene av hovedutvalget for miljø- og plansaker onsdag tok stilling til et fortettingsprosjekt i Bugården.