Her vil ikke Sandefjord ha flere folk. Nå har kommunen fått fylkesmannen på lag

Kommunen ønsker ikke fortetting på Hvitstein i Vestre Kodal. Derfor fikk John Eigås i Hvitsteinveien 416 i februar i år politikerflertallet imot seg da han ba om dispensasjon for fradeling til en boligtomt.