Ørkenvandringen fortsetter for utbyggerne i Soleveien

Rådmannen ville godkjenne de omarbeidede boligplanene i Soleveien på Hystad. Men politikerne i planutvalget var ikke uten videre enige i at prosjektet nå er godt nok.