Politikerne sier ja til planlegging av 17 boliger på Helgerød

Senterpartiet ble stående alene da planutvalget valgte å si ja til reguleringsstart for et ni dekar stort område på Helgerød til boligbygging. Årsaken var at en flik av utbyggingen legger beslag på dyrket mark.