Her planlegger Olga (36) og Helene (29) småhus for barnefamilier

Olga Georgakopoulou (36) og Helene Hov (29) har fått i oppdrag av grunneieren å lage reguleringsplan. Når den foreligger en gang til neste år, vil den legge til rette for bygging av rundt 20 boenheter i småhus.