– Når utbyggere kjøper seg fri, betaler barna prisen!

Artikkelen er over 1 år gammel

Barnetalsmannen tordnet mot frikjøp for politikerne i planutvalget. Men utbyggingsprosjektet på Store Bergan ble vedtatt, og utbyggeren er frikjøpt fra kravet om å være med på et spleiselag for trafikksikring.