Dette huset på Vesterøya har naboene kjempet imot i årevis. Men bare et fåtall av politikerne støtter protestene

Seks av de 19 medlemmene i planutvalget lyttet til naboprotestene. Og Høyre-gruppa delte seg i to. Men flertallet sa likevel ja til et omstridt boligprosjekt på Buerstranda på Vesterøya.