Høyre-avhopper sørget for at det ikke blir boliger på dyrka mark på Øvre Gokstad. Men opposisjonen tapte kampen for grønt Rødsåsen

Høyre var imot rådmannens nei, og ville ha boliger i stedet for dyrka mark på Øvre Gokstad. Trond Clausen lot sine seks høyrekolleger sitte igjen med skjegget i postkassa. Med bare Frps tre stemmer i tillegg endte de i mindretall.