Mangel på regn kombinert med ekstremvarme har gjort det knusktørt i skog og utmark. Det tar Sandefjord brannvesen nå konsekvensen av og innfører totalforbud mot all åpen ild.

Forbudet gjelder også bruk av engangsgriller.

– Vi innfører forbudet fra og med torsdag. Forbudet gjelder inntil videre, sier varabrannsjef Carl Fridthjof Jacobsen.

Regnet som kom mandag var ikke nok til å redusere brannfaren. Ifølge Jacobsen må det komme 30 til 40 millimeter over tid.

– Regnet som kom er allerede dampet bort. Marka må gjennomtrekkes for at det skal få effekt, sier Jacobsen.

Sankthansbål i fare

Selv om varmen avtar vil det altså ikke være tilstrekkelig til at forbudet oppheves. Med drøye tre uker igjen til sankthans kan det bety at midtsommerfeiringen må skje uten de tradisjonelle bålene.

Brannvesenet har de siste dagene fått en rekke henvendelser fra folk som lurer på hvilke regler som gjelder for åpen ild, og hva de har lov til å gjøre. Normalt har Sandefjord kommune en lokal forskrift som åpner for mindre kaffe- og pølsebål der det er tilrådelig.

– Engangsgriller i sanda er isolert sett ikke brannfarlig, men hvis griller etterlates ved søppelstativer kan det oppstå brann. For å unngå tvilstilfeller har vi nå valgt totalforbud, sier Jacobsen.

Forsiktighet også hjemme

Hva folk gjør hjemme i egne hager kan ikke brannvesenet detaljstyre, men varabrannsjefen ber folk tar forholdsregler og være forsiktige med hvor og hvordan de griller.

Brannvesenet har også vært i kontakt med bønder og skogeiere og bedt dem være forsiktige, blant annet med bruk av maskinelt utstyr.

Tross varmen og tørken den siste tiden har ikke brannvesenet i Sandefjord så langt måttet rykke ut til skogbranner.

LES OGSÅ: Rekordmange kvinner vil bli brannkonstabel i Sandefjord