Baderomsvifte av typen Flexit Silent Eco produsert før oktober 2017 har vært involvert i branner. Produsenten ønsker at kunder som har denne typen returner den.

– Viften er det svært mange som har, deriblant flere ansatte i vårt brannvesen. De registrerte sitt produkt på nettsiden: https://flexit.no/aktuelt/silent-eco/ og etter noen dager kom det ny vifte i posten, skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen på sine sider.

Den gamle viften må returneres.

– Ferdig utfylt og betalt returlapp fulgte også med. Det er positivt at produsenten tar brannsikkerheten på alvor og går til det skritt å tilbakekalle produktet, melder brannvesenet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) driver nettsiden www.farligeprodukter.no. Brannvesenet anbefaler at du sjekker innom nettstedet, fordi det dessverre til stadighet er farlige produkter involvert i branner og ulykker.

– Ideelt sett burde dette ikke være et problem, men når det en gang er det må du beklageligvis ta jobben med å holde deg orientert, skriver de.