Disse barna vet ikke hvor de skal første skoledag: – Jeg blir helt tom

Av og

– Jeg vet at Ida aldri kommer til å bli gammel. Derfor er det fryktelig urettferdig at kommunen påberoper seg retten til å frata datteren min gode dager i livet, sier pappa Thomas Vestli.