Brunstad-naboer føler seg fortrengt og plaget av uvettig oppførsel: – De kommer i horder, og de har ikke kontroll

Uvettig kjøring med vannscootere, tap av offentlig parkeringsplass, okkuperte gjestebåtplasser og «fri flyt» av mennesker til et offentlig badeområde. Fastboende og hytteeiere på Brunstad føler seg fortrengt.