Leif får forlenge brygga ved Bogen. Han er blant de heldige

Ikke mange får gjøre noe med brygga si i strandsonen i Sandefjord, etter at lovverket ble strammet inn i 2014. Leif Aksel Røkke sør for Bogen i Stokke er blant de heldige.