Vil ha annen budsjettpraksis blant de folkevalgte

Neste års budsjett, inkludert uspesifiserte kuttforslag, vedtas denne uka. Og enkelte av kuttene skal tas like over nyttår. Kommunen ser dette som et unntak, og beholder den budsjettprosessen de over år har innarbeidet.