Her er årsaken til at bussene ikke kom første skoledag

– Da vi skulle starte skolerutene mandag morgen, så to av bussene ut som dette, sier områdesjef i Tide, Glenn Rudi Baann.