Thor Dahl og Jotun jobber videre med førerløs byferje, selv om rådmannen vil hoppe av

Kundegrunnlaget og kost-/nytteverdien er lav. Planene om ny ferje mellom Framnes og bysiden bør skrotes.