Veidekke fikk oppdraget av Statens vegvesen om å legge nytt asfaltdekke på deler av Sandefjordsveien. I forbindelse med dette arbeidet har de plassert en stor tank med asfaltlim som brukes i asfaltleggingen. Ved påfylling har det blitt sølt en større mengde som nå er spredd utover veien og ned mot undergangen under Sandefjordsveien.

Byggeleder Bent Abrahamsen i Statens vegvesen har ikke fått noen henvendelser på dette sølet før Sandefjords Blad tar kontakt, og har følgende umiddelbare respons:

– Søl eller utslipp i forbindelse med påfylling av dette skal umiddelbart håndteres, enten ved hjelp av sand eller andre saneringsmidler. Dette er noe som utførende entreprenør er ansvarlig for, sier Bent Abrahamsen.

Etter samtale med entreprenøren sier han følgende om oljesølet:

 – Det er tydelig at når de har fylt opp med asfaltlim så har det ikke blitt benyttet presenning under som avtalt. Det er noe som skal brukes under påfylling. Det vil fra entreprenørens side bli laget en avviksrapport på saken, sier Abrahamsen.

Han opplyser at Veidekke vil fjerne tanken i løpet av dagen siden arbeidet er sluttført. De vil også rydde opp i sølet både mekanisk og med varmtvannsteamer umiddelbart.