Truer utbygger med millioner i gebyr og mulkt

Klagen på øyeblikkelig stans av byggearbeidet på Vennerød ble avslått. Nå har kommunen sendt utbyggeren varsel om gebyrer og tvangsmulkt.