Juryleder for statlig bypris vil få oss til å «legge vekk bilhjernen». Klar for duell med ordføreren på Gjennestad

«Legg vekk bilhjernen», er oppfordringen fra Alexandria Algard om by- og sentrumsutvikling. 21. januar er Stavanger-arkitekten på Gjennestad for å forsvare og utdype meningene sine.