«Har mottatt en tvangsmulkt som ikke under noen omstendigheter vil bli betalt»

Artikkelen er over 3 år gammel

Campingplassdriver Rolf Isaksen nekter å betale en bot på 50.000 kroner til kommunen.