Rådmannen toer sine hender. Overlater til planutvalget å mene noe om Innbyggerinitiativet om Carlsenkvartalet

Rådmannen har ingen mening. Politikerne i planutvalget skal derimot foreslå for formannskapet hva kommunen skal mene om Innbyggerinitiativet, skriver rådmannen i sin innstilling til møtet 29. mai.