(Tønsbergs Blad)

Onsdag slo Stortinget fast at FM-nettet blir slukket som planlagt neste år. Først ut er Nordland, og så følger de andre fylkene etter gjennom året.

Men fortsatt er det mange som ikke har installert Digital radio (DAB) i bilen, påpeker Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Under hver tredje bil har DAB-radio, og det kan få konsekvenser for beredskapen.

«Den viktigste usikkerheten er knyttet til hvor raskt utskifting av mottakerutstyr i bilparken vil finne sted, og i hvilken grad nytt utstyr både i bygninger og kjøretøyer blir montert på en slik måte at opplevd dekning samsvarer med målt dekning», skriver DSB i sin ferske vurdering av beredskapen ved overgangen til DAB.

– Svekkende muligheter for informasjon

Ifølge Digitalundersøkelsen fra TNS Gallup, er det på landsbasis kun 28 prosent som har installert en DAB-mottaker i bilen. I Nordland, der nettet slukkes allerede i januar, er antallet 32 prosent.

I en periode vil det derfor være en del som ikke får inn radio.

«Det er rimelig å anta at det vil være en periode hvor færre har mulighet til å ta imot digitalradiosendinger enn tilfelle er med FM per i dag, men hvor lang perioden blir og hvor stor andel av befolkningen det vil gjelde, er vanskelig å si noe om», skriver DSB i sin rapport, før de advarer:

«Dette vil resultere i svekkede muligheter for formidling av viktig informasjon i form av vær- og trafikkmeldinger og eventuelle befolkningsvarslinger via radio til personer i bil og båt».

– Mange venter så lenge som mulig

DSB viser også til at det i den samme undersøkelsen kommer fram at de aller fleste har en plan for å skaffe seg digitalradio i bilen når FM-nettet slukes – men at mange vil vente så lenge som mulig.

«Det må imidlertid regnes med visse beredskapsmessige konsekvenser, men det er usikkert hvor stor disse blir», skriver direktoratet.

Undersøkelsen viser samtidig at 2,3 millioner nordmenn er hel- eller deldigitale allerede nå, og at 8 av 10 er forberedt på det digitale skiftet.

– Uønskede konsekvenser

Direktoratet påpeker samtidig at de som ikke har DAB-mottaker i bilen, kan motta radiosendinger og annen informasjon via mobiltelefon såfremt det er 3 eller 4 G-dekning i området.

«DSBs konklusjon på bakgrunn av dette at de beredskapsmessige konsekvensene av slukkingen av FM-nettet og overgang til DAB er usikre, men mest sannsynlig små. Det kan imidlertid ikke utelukkes enkelttilfeller der manglende mulighet til å gi informasjon til personer i bil eller båt kan få uønskede konsekvenser», skriver DSB i rapporten.

I Stortinget onsdag viste justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) til DSB, som konkluderer med at den målte dekningsgraden for DAB er god, og tilfredsstiller de kravene Stortinget har stilt før FM-slukkingen.

«I tunneler vil dekningen være bedre enn tidligere ved at alle radiokanaler og ikke bare NRK P1 er tilgjengelig», vektlegger de.

– Kan sette bil ut av spill

DSB advarer også mot at  DAB-radioer i bilen kan være sårbare for hackerangrep.

«Eksempelvis tyder informasjon på at det vil det vil være relativt enkelt å produsere en egen DAB-sender som kan brukes til å sende ondsinnetkode til bilradioer. Ettersom radioen gjerne er koblet til resten av bilens nettverk, kan hackeren sette kritiske funksjoner i bilen ut av spill», står det i rapporten.

Det påpekes at muligheten for hacking er mangelfullt utredet, og DSB anbefaler derfor at dette utredes nærmere i tiden som kommer.

SLUKKING AV FM-NETTET

Timeplanen for stengingen av FM-signalene i 2017, som er en del av overgangen til DAB-radio, er slik:

* 11. januar: Nordland

* 8. februar: Trøndelag, Møre og Romsdal (NRK)

* 21. april: Trøndelag, Møre og Romsdal (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 26. april: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (NRK)

* 16. juni: Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 21. juni: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (NRK)

* 15. september: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 20. september: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (NRK)

* 8. desember: Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus (P4, Radio Norge, lokalradio)

* 13. desember: Troms, Finnmark

* En del lokalradioer får fortsette med å sende på FM fram til 2022.

(Kilde: NRK)