Tittelen er «Stiftelsen Dakota Norway – slik den ble til». Sandefjordingen Thore Virik og Arne Karlsen Nedrelien brakte i 1985 flyet fra Finland og fikk det installert på Torp Sandefjord Lufthavn. Året etter ble det overdratt til Stiftelsen Dakota Norway. Forfatteren har skrevet ned den detaljerte historien, og gir den ut på E-forlag.

Thore Virik er et kjent ansikt for tusener av sandefjordinger, som har blitt med på én eller flere av de populære onsdagsturene i lufta over Vestfold.

I år er det 80 år siden flytypen DC 3 fløy for første gang. I årenes løp er det bygget 16.000 eksemplarer av flyet. I sitt 73. år er Dakotaen på Torp mer skinnende blank enn noensinne.

Karlsen Nedrelien forteller i boka at Donald W. Douglas i 1924 solgte ett av sine torpedofly, Douglas DT-2 til Marinens Flyvevæsen i Horten. Flyfabrikken i Horten bygget fra 1926 fire DT-2 fly på lisens fra Douglas, men flyet ble ansett som lite egnet for torpedoslipp på grunn av dets «høye hastighet» – 150 km/t.

Boken redegjør også for utfordringene med å få registrert et tidligere militærfly som et sivilt, norsk luftfartøy.